Bakırkazan - Mesafeli Satış Sözleşmesi

ALIŞVERİŞ SEPETİ

0

Sepetinizde ürün yok

ALIŞVERİŞE DÖN

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

  1. ‘MÜŞTERİ’ ; (sözleşmede bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır)

Ad-Soyad                                          :
 

  1. ‘SATICI’ ; (sözleşmede bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır)

Ticaret Unvanı                                 : Bakırkazan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle MÜŞTERİ, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN : Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,

BAKANLIK : Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,

KANUN : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

YÖNETMELİK : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,

SATICI : Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,

MÜŞTERİ : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

SİTE : SATICI’ya ait internet sitesini,

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

TARAFLAR : SATICI ve MÜŞTERİ’yi

SÖZLEŞME : SATICI ve MÜŞTERİ arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,

ÜRÜN : Satıcı tarafından online satış işlemi için listelenen ve web sitesine eklenen sözleşme konusu gıda mamullerini,

3.KONU

İşbu Sözleşme, MÜŞTERİ’nin, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4. SATICI BİLGİLERİ

Ticaret Unvanı                                 : Bakırkazan Şekerleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Kep adresi                                        :

Merkez Adresi                                 : Yenibosna Merkez Mah. Atatürk Cad. No:47/A

                                                           Bahçelievler /İstanbul  

MERSIS No                                     :

Telefon                                             : 0212 630 23 26

Eposta                                              : info@bakırkazan.com

 

5. MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Teslim edilecek kişi
Teslimat Adresi
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

6. SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı

7. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

1. Malın /Ürün/Ürünlerin/ Hizmetin temel özelliklerini (türü, miktarı, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

7.3. Sözleşme konusu ürün veya ürün grubunun teslimat ücreti ve tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıda gösterilmiştir.

 

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı

Ara Toplam
(KDV Dahil)

       

Kargo Tutarı

     

Toplam :

 

 

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kişi

Fatura Adresi

Sipariş Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim şekli

 

7.4.  Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

8. FATURA BİLGİLERİ

Ad/Soyad/Unvan

Adres
Telefon
Faks
Eposta/kullanıcı adı
Fatura teslim :Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte 
teslim edilecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. MÜŞTERİ, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından MÜŞTERİ'ye verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile MÜŞTERİ'nin yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün MÜŞTERİ’ya teslim edilememesi durumunda, MÜŞTERİ’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

9.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan MÜŞTERİ’yi bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli MÜŞTERİ’ye iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.6. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.7. MÜŞTERİ, Sözleşme konusu ürünün MÜŞTERİ veya MÜŞTERİ’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra MÜŞTERİ'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, MÜŞTERİ Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. MÜŞTERİ tarafından siparişin iptal edilmesi halinde MÜŞTERİ’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. MÜŞTERİ’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. MÜŞTERİ, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından MÜŞTERİ hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, MÜŞTERİ, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.9. SATICININ, MÜŞTERİ tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla MÜŞTERİ’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. MÜŞTERİ, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ye aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

9.11. MÜŞTERİ ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün MÜŞTERİ’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini MÜŞTERİ’dan talep edebilir. MÜŞTERİ’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

9.12. MÜŞTERİ, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

9.13. MÜŞTERİ, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran MÜŞTERİ’yı bağlayacaktır.

9.14. MÜŞTERİ, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

9.15. SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler MÜŞTERİ’ye yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

9.16. İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

9.17 MÜŞTERİ’nin SATICI’ya ait web sitesi üzerinden sipariş işlemi gerçekleştirebilmesi için web sitesine üye olması gerekmektedir. Bu bağlamda MÜŞTERİ, üyelik işleminin satış işlemi için zorunlu olduğunu ve kendisine ilave bir külfet getirmediğini, ayrıca üyelik işlemleri esnasında iletilen bilgi ve belgelerin doğruluğundan münhasıran sorumlu olduğunu, bir diğer deyişle bilgilerin eksik / hatalı olması halinde SATICI’nın bu durumdan kaynaklı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan etmektedir.

 

9.18 MÜŞTERİ’nin tek seferde ilettiği KDV dâhil toplam sipariş tutarının 500,00 TL’nin üzerinde olması halinde ürünlerin teslimine ilişkin kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır. Buna mukabil, KDV dahil toplam sipariş tutarının 500,00 TL’nin altında kalması durumunda ise kargo ücreti MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır. Bu kapsamda toplam sipariş bedelinin  500,00 TL’nin altında olması durumunda  kargo ücreti MÜŞTERİ’ye ait olacak; ayrıca kargo şirketi seçimi SATICI tarafından gerçekleştirilecektir. Kargo şirketi tarafından gerçekleştirilecek teslimat işlemleri esnasında ürünler nezdinde meydana gelebilecek tüm hasar, kayıp, ziyan ve bozulmalardan münhasıran kargo şirketi sorumlu olacaktır. Bir diğer deyişle SATICI’nın, siparişe konu ürünlerin kargo şirketine tesliminin akabinde meydana gelebilecek ayıp, zarar, ziyan, hasar gibi durumlardan ötürü herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Taraflar ayrıca, SATICI’nın Ücretsiz kargo için öngörülen en az  500,00 TL tutarındaki sipariş sınırını her zaman tek taraflı olarak artırabileceği veya azaltabileceği hususunda mutabıklardır. Böyle bir durumda SATICI’nın, satış işleminden evvel durumu en kısa süre içerisinde MÜŞTERİ’ye bildirmesi gerekmektedir.

    1. CAYMA HAKKI

 

10.1.MÜŞTERİ; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder

 

10.2.Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında genel anlamda Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen kullanılması halinde,

 

10.2.1. MÜŞTERİ tarafından SATICI’ya ait yukarıda bildirilen iletişim adreslerinden birine yazılı iade bildiriminde bulunulması,

 

10.2.2.İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

10.2.3.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve MÜŞTERİ’ yı borç altına sokan belgeleri MÜŞTERİ’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

 

10.2.4.MÜŞTERİ’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa MÜŞTERİ kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan MÜŞTERİ sorumlu değildir.

 

10.2.5 Cayma hakkının kullanılabilmesi için, gerekmesi halinde, ÜRÜN FATURASININ ASLININ Vergi Usul Kanunu gereğince SATICI'ya iade edilmesi GEREKMEKTEDİR. Bu gereklilik Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan 385 sayılı Vergi Usul Kanunu Genelgesi'nden kaynaklanmaktadır. CAYMA HAKKINI kullanan TÜKETİCİ, kendisine gönderilen fatura aslını, alt kısmında veya arkasında varsa “Malı iade edenin bilgileri ve iade edilen mala ilişkin bilgiler” kısmını doldurup altını imzalamak suretiyle SATICI'ya ürünle beraber iade etmelidir. (İade faturası talep edilebilecek haller saklıdır)

 

10.2.6 MÜŞTERİ iade edeceği malı Satıcı’ya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir. MÜŞTERİ’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir. Ön bilgilendirme formunda anlaşmalı kargo şirketi SATICI tarafından belirtilmediği takdirde, iade kargo bedeli her halukarda Satıcı’ya aittir.

 

 

 

    1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

11.1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği md. 15/1’de cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağı düzenlenmiştir.

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir

 

11.2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1-c maddesinde, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine dair sözleşmelerde cayma hakkının kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Öte yandan, satış sözleşmesine konu ürünler genel itibariyle hassas bir imalat süreci gerektiren, ısı ve süreye bağlı olarak bozulabilen veyahut imalata ve markaya bağlı ayırıcı niteliklerini kaybedebilen gıda ürünleridir. Dolayısıyla MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünlerin çabuk bozulabilen mahiyette ürünler olması hasebiyle, cayma hakkının kullanılamayacağı ürünler arasında yer aldığı ve dolayısıyla bu haktan faydalanamayacağı konusunda açıkça bilgilendirilmiştir.  Keza aynı maddenin (ç) bendi gereği ürünlerin açılması gıda hijyeni açısından sakınca doğurduğundan MÜŞTERİ, ambalajı açılmış ürünler bakımından cayma hakkının her halükarda kullanılamayacağı hususunda da açıkça bilgilendirilmektedir.

 

12. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

MÜŞTERİ, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini MÜŞTERİ’dan talep edebilir ve her koşulda MÜŞTERİ’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, MÜŞTERİ, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

13. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. Maddesi ile düzenlenen ve her yıl güncellenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

14. YÜRÜRLÜK

MÜŞTERİ, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede MÜŞTERİ tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

SATICI:

MÜŞTERİ:

TARİH: